Quảng cáo trực tuyến

Các bước cơ bản để vận hành các công cụ quảng cáo trực tuyến giúp thông điệp truyền thông của bạn tiếp cận hàng triệu người dùng trên Internet.

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn bạn đăng ký tài khoản quảng cáo và vận hành một chiến dịch quảng cáo trực tuyến cơ bản.

Quảng cáo Google

Grow your skills using Google Ads to advertise your business online, and get Google Ads certified

Quảng cáo Facebook

Grow your skills using Google Ads to advertise your business online, and get Google Ads certified

Quảng cáo TikTok

Grow your skills using Google Ads to advertise your business online, and get Google Ads certified

Quảng cáo Zalo

Grow your skills using Google Ads to advertise your business online, and get Google Ads certified

Bài viết

Hướng dẫn bạn đăng ký tài khoản quảng cáo và vận hành một chiến dịch quảng cáo trực tuyến cơ bản.