My Networking

Những con người tuyệt vời mà mình đã gặp gỡ

Đây là những anh/chị/em, đối tác và khách hàng tuyệt vời mà mình đã có dịp làm việc cùng. Mình rất muốn được chia sẻ với bạn những con người tuyệt vời này.

Làm cùng đồng nghiệp siêu giỏi

Danh sách các anh/chị/em siêu giỏi mà mình đang làm việc cùng tại ATP Holdings

Gặp những chuyên gia hàng đầu

Danh sách các chuyên gia mình đã hợp tác trong lĩnh vực Digital Marketing

Hợp tác với Agency chuyên nghiệp

Danh sách các đơn vị agency uy tín mình đã từng hợp tác trong các dự án.

Những vị khách hàng lớn

Danh sách một vài khách hàng lớn mà mình đã từng làm việc